Kontrola virtualne šetnje:

  • Za kontrolu kuta gledanja - klik lijevim mišem na sliku i ne puštajući vucite u bilo kojem smjeru